การบริจาคเลือด ถือเป็นการทำบุญที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการเลือดเพื่อรักษาร่างกายให้กลับมาสู่สภาวะปกติ นับเป็นบุญกุศลอันสูง นอกจากผู้ให้จะอิ่มเอมใจแล้ว ยังเกิดผลดีมากมายเช่น เมื่อเราได้เปลี่ยนถ่ายเลือดเก่า-ใหม่ ส่งผลให้เลือดใหม่ที่ไปหล่อเลี้ยงตามร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสยิ่งขึ้น อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา พี่ๆ น้องๆ ชาว KTBGS ร่วมกันแสดงพลังแห่งการให้โดยการ “ร่วมกันบริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์” ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ห้องฝึกอบรม 1 อาคาร 4 ชั้น 2 ซึ่งปีนี้มียอดผู้ที่บริจาคโลหิตได้จำนวนทั้งสิ้น 43 คน