กุศลแห่งการให้…ได้ “บุญ” สูงสุด ชาว KTBGS ร่วมกันบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาชาว KTBGS ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และเป็นผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ห้องฝึกอบรม 1 อาคาร 4 ชั้น 2 และในปี 2561 นี้ มียอดผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น 53 คน

 

โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตที่เกิดขึ้นนี้ ทางบริษัทได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ทางผู้บริจาคได้มีระยะเวลาในการฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์ก่อนการได้รับการบริจาคโลหิต ทางเราจึงต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สาธุ…