บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้จัด กิจกรรม “KTB & KTBGS บุพเพสันนิวาส โรงแรม Riverfront Residence ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารของฝ่ายบริหารจัดการเงินสด บมจ.ธนาคารกรุงไทย(ผู้รับผิดชอบการจ้างงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน) อีกทั้งยังมีกิจกรรมเข้าร่วมสนุกโดย การแต่งกายชุดไทยอีกด้วย