เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนบริษัท KTBGS ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่ามาบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยทางมูลนิธิฯ จะนำไปคัดแยกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตสื่อหนังสืออักษรเบรลล์ต่อไป