บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคโครงการเดินวิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุน สถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้ชื่อกิจกรรม Healthy & Happy Run 2018 สวนลุมพินี โดยมีตัวแทนจากบริษัท KTBGS ได้เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการเดินวิ่ง การกุศลในครั้งนี้