ปัจจัยพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆ คนปรารถนานั่นคือ การหวังให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ในยุคนี้สมัยนี้โรคภัยต่างๆ มีมากมายหลายรูปแบบ ทำให้การมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นอีกวิธีในการรับมือที่ดี แต่หากเรารู้เท่าทันสุขสภาวะระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ด้วยการ ตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินสุขภาพเป็นประจำ ย่อมดีกว่าท้ายสุดต้องพูดว่า “รู้งี้…ตรวจไปตั้งนานแล้ว”

 

 

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

KTGS ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 

 

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการ ตรวจสุขภาพ 

 

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

กายพร้อม! ใจพร้อม!  มาตรวจสุขภาพกัน

 

KTGS ส่งเสริมให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพอย่างการ ตรวจสุขภาพ ประจำปี โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ทางโรงพยาบาลพญาไท 1 ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค พร้อมบริการรถเอ็กซ์เรย์ทรวงอกเคลื่อนที่ เข้ามาให้บริการการ ตรวจสุขภาพ เบื้องต้น ณ KTGS สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 106) กรุงเทพฯ ซึ่งพนักงาน / พนักงานปฏิบัติการ ผู้ที่มีสิทธิต่างเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมก่อนมารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี

หมายเหตุ : ผู้ที่มีสิทธิต้องปฏิบัติงานครบ 1 ปี (เข้างานภายในวันที่ 30 ก.ย. 64) หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงอาจเกิดโรคจากการทำงาน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

 

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูลและให้คำแนะนำก่อน ตรวจสุขภาพ

 

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

ถึงคิวจะยาว แต่เพื่อสุขภาพ พวกเราก็รอได้

 

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

ตรวจเลือดไม่เจออะไร แต่ตรวจหัวใจมีแต่เธอ

 

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

ส่วนสูงยังมีหน่วยวัด อยากชวนเพื่อนๆ ที่รัก มาตรวจสุขภาพกันครับ

 

ถึงสายตาจะไม่ตรง แต่ควรมีสุขภาพที่มั่นคงนะบอกเลย

 

นับเป็นอีกมิติที่บริษัทมุ่งหวังให้สมาชิกครอบครัว KTGS มีสุขภาพกายที่แข็งแรง ไม่ใช่เพื่อส่งผลให้การทำงานออกมาดี แต่นั่นคือสุขภาพและชีวิตของพวกเราทุกคน

 

 

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

ถึงผมจะเป็นคนเข้ม ไม่เคยกลัวเข็ม ยกสองนิ้วสู้ตาย ✌

 

ตรวจสอบการได้ยินเสียง เป็นอีกสวัสดิการพิเศษให้คนทำงาน

 

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

หน้านิ่งเป็นพักๆ แต่น่ารักเป็นทุกวันเลยค่ะ

 

ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

เอกซเรย์มองเห็นปอด อยากมีสุขภาพดีไปตลอดมาตรวจกัน