KTBGS ขอแสดงความยินดีกับ คุณประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ โดยมี คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เข้าร่วมแสดงความยินดี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)