บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรพะเยา ร่วมกับ  บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จัดกิจกรรม CSR ณ วัดบ้านซ่อน ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการบริจาคเสื้อผ้าชุดพื้นเมือง และบริจาคเงินสมทบทุนชมรมผู้สูงอายุ พร้อมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือขอพรจากผู้สูงอายุ ตามประเพณีล้านนา