ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนการศึกษาสำหรับตัวพนักงาน และบุตรพนักงานปฏิบัติการ/บุตรพนักงาน (ต่อเนื่อง) ปี 2561

 

 

 

ทุนการศึกษาสำหรับตัวพนักงาน (ระดับปริญญาโท)

 

1. นายเถลิงศักดิ์ ผลัดรื่น ฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัย

2. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย มณีสุริยา ฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม

3. นายวีรวัชร์ ฐิติอัครนิธิกุล ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินกรุงเทพและปริมณฑล

 

 

ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานปฏิบัติการ/พนักงาน (ระดับปริญญาตรี)

 

นายวชิระ วงศ์นันตา (บุตรของนายสุทิน วงศ์นันตา) ฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัย

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 . เป็นต้นไป ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ (ลาดพร้าว 106)

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

 

ส่วนวางแผนงานบุคคลและพัฒนาองค์กร

โทร 02-791-9838