นับตั้งแต่ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือช่วยเหลือคนพิการ ให้มีอาชีพด้วยการว่าจ้าง คนพิการ กับทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้ KTBGS เข้าสู่ปีที่ 5 ในการว่าจ้างงานคนพิการ ซึ่งมีจุดแรกเริ่มจากมุมมองของคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ อยากให้คนพิการมีโอกาสในการเข้าถึงการประกอบอาชีพ มีรายได้หาเลี้ยงตัวเอง สามารถจุนเจือครอบครัวได้บ้าง เพื่อเป็นกำลังใจและมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้น กระทั่งในปัจจุบันได้ว่าจ้างคนพิการปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานใหญ่ของบริษัท KTBGS และในชุมชนใกล้บ้านเป็นพนักงานปฏิบัติการเพื่อสังคม ทำงานสาธารณประโยชน์ตามวัด โรงพยาบาล โรงเรียน จำนวนรวมกว่า 83 คน (สถิติเดือนพฤศจิกายน 2564)

 

 

พิธีมอบโลองค์กรที่สนับสนุนงานด้าน คนพิการ ดีเด่น ประจำปี 2564

ภาพบรรยากาศพิธีงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 ผ่าน zoom meeting

 

 

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นวันคนพิการสากลที่ผ่านมา KTBGS ได้รับรางวัลมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น” จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับรางวัลมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

 

คนพิการ ที่KTBGS จ้างงาน

 

 

คนพิการ ที่KTBGS จ้างงาน

 


ขอบคุณภาพบรรยากาศพิธีงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

https://www.facebook.com/Msociety.go.th/posts/4580214642054472