เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด นำโดย คุณพิภพ ศรีสุโข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน, คุณพัฒนุช จิรวัชรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบรถยนต์ให้แก่ หน่วยข่าวกรองทางทหารส่วนหน้า จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 7 คัน และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 คัน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานเป็นผู้รับมอบ คือ ร.ท.ณรงค์ เรืองประทีป ผู้แทน พล.ต.วิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร และ ร.ต.ถวิล บุญชูดำ ผู้แทน พ.อ.สมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ตามลำดับ ซึ่งมีการรับมอบที่ KTBGS สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของทางราชการ และนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป