เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด นำโดย คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ คุณเบญจวรรณ คู่ไชยประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ พร้อมด้วย คุณพิภพ ศรีสุโข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้มอบรถยนต์นิรภัยให้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 12 คัน เพื่อสนับสนุนภารกิจของทางราชการ ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี พล.ต.สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าสโมสรค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา