สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7 พื้นที่จังหวัดนครนายก โดยปีนี้ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกเป็นเจ้าภาพ ทำการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) ได้บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยล่าสุดได้มอบรถตู้เพื่อใช้รับ-ส่งนักเรียนให้แก่โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก

 

 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นำโดย อาจารย์พวงเพ็ชร กันยาบาล อดีตที่ปรึกษาโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน และ คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก