บริษัท KTBGS ได้ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นทางการ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ทางด้าน “ส่วนปฏิบัติการงานพิมพ์ มุ่งมั่นผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการส่งมอบได้ถูกต้องและตรงเวลา รักษาความลับลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ”

 

 

 

 

 

 

 

 

KTBGS ให้บริการงานพิมพ์และพับบรรจุซองอัตโนมัติ (PRIMA) และงานพับปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Seal) ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ LED กำลังการผลิตสูงสุด 10 ล้านหน้าต่อเดือน ความละเอียดในการพิมพ์สูงถึง 600 dpi รองรับกระดาษและรูปแบบงานได้หลายประเภท สามารถเข้ามาดู รายละเอียดงานบริการธุรกิจการพิมพ์ ของเราได้ และหวังว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในตัวช่วยผลักดันธุรกิจของคุณ