ธนาคารกรุงไทย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 53 ปี กรุงไทยคุณธรรม สร้างปรากฎการณ์ NEXT สู่อนาคต โดยมีคณะตัวแทนบริษัท KTBGS นำโดยคุณวิศิษฎ์ โตวิเวก ผช.กรรมการผู้จัดการ สายงานบริการอาคารและสถานที่ คุณภูวณัฐ มากทองมณี ผอ.ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด คุณนรชัย อัครพิพัฒน์กุล ผอ.ฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัย คุณจิระวดี มดทองคำ ผอ.ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร คุณไพรินทร์ อังกุลดี รองผอ.ฝ่ายบริการยานพาหนะ พร้อมทีมผู้บริหารเข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 54 รูป ณ บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา