การทำบุญมีหลากหลายวิธีล้วนแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นใส่บาตร ฟังเทศน์ ปล่อยปลา ฯลฯ ทุก สิ่งที่ตั้งใจทำด้วยใจอันบริสุทธิ์ย่อมเกิดผลดีแก่ผู้ปฏิบัติและผู้รับทั้งสิ้น และครั้งนี้ KTBGS ได้เชิญชวน พนักงานบุคลากรที่สนใจมาร่วมกิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์และปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุขใจ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 โดยได้รับความเมตตา จากพระอาจารย์สงบ กุสลจิตโตในการเทศนาและสนทนาทางธรรม และเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ ไม่ยึดติด อยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อลดความวุ่นวายทางโลกได้ง่ายขึ้น ทำให้เปิดใจสังเกตตนเองและได้เรียนรู้วินัยผ่านข้อ วัตรปฏิบัตินำไปสู่การมีจิตใจที่สงบและสร้างความสุขในช่วงเวลา 2 วันที่ปฏิบัติมา ทางบริษัทจึงขออนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้ไปพร้อมๆ กับทุกคนด้วย สาธุ…