เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด นำโดย คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ คุณเบญจวรรณ คู่ไชยประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ คุณวิศิษฎ์ โตวิเวก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานติดตามหนี้และบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และคุณพาสนา ยืนยาว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล รักษาการผู้บริหารสายงาน สายงานบริการอาคารและสถานที่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบรถยนต์ให้แก่ กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 คัน เพื่อสนับสนุนภารกิจของทางราชการ ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี พล.ต.ต ปิยะ  ต๊ะวิชัย  รอง ผบช.ตชด. ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  เป็นผู้รับมอบ ณ KTBGS สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106