เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด นำโดย คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ คุณพาสนา ยืนยาว รองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้บริหารสายงานบริการอาคารและสถานที่ คุณพัฒนุช จิรวัชรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ และคณะผู้บริหาร ได้ มอบรถยนต์ให้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 คัน เพื่อสนับสนุนภารกิจของทางราชการ  โดยมี พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ร่วมเป็นเกียรติผู้รับมอบในพิธี ณ ห้องเกียรติศักดิ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อาคาร 1 ชั้น 1

 

มอบรถยนต์