ตัวแทนจากฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่) นำทีมโดย คุณภาวิณี  ไชยพร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม และคณะ ร่วมกับวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จ. นครราชสีมา ในการผลิตทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 263 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในการกระจายไปยังผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสสิ่งรอบตัวในการดำเนินชีวิตทั้งจากตัวเองและผู้อื่นและช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19