เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาพาสามเณรจำนวน 37 รูป และพระสงฆ์จำนวน 4 รูป จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา จ.พะเยา มาเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปในแนวทางของการสร้างองค์กรคุณธรรม ภายใต้แนวคิด “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายอุปกรณ์ทางการศึกษา อุปกรณ์การกีฬา และถวายภัตตาหารเพล เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลในช่วงปลายปีและเป็นการต้อนรับคณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณร

 

 

 

 

 

 

 

 

KTBGS เปิดบ้าน ณ สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 106 ให้สามเณรเข้าชมการสาธิตตัวอย่างกระบวนการทำงานธุรกิจของบริษัท ในด้านงานบริการขนส่งทรัพย์สิน และด้านงานบริหารธุรกิจการพิมพ์ โดยมีพี่ๆ อธิบายลักษณะการทำงานรวมถึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและตัวพนักงานเอง ทำให้สามเณรได้รู้จักและเห็นของจริง สร้างความสนใจและความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในระหว่างชมการสาธิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังพาสามเณรได้ลองใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้รู้จักโลกความเป็นจริงที่คนกรุงเทพฯ ใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆ วัน ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

และในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรมพาคณะสามเณร เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กราบสักการะพระแก้วมรกต และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่สำคัญ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ พร้อมทั้งอธิบายประวัติความเป็นมาสถานที่สำคัญระหว่างการเข้าชม ทำให้สามเณรต่างได้รู้จักและเห็นของจริงที่นอกเหนือจากตำราหนังสือเรียน สถานที่ ที่ปัจจุบันยังคงใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆ ในพระบรมมหาราชวังสร้างความประทับใจในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อด้วยการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไทยในยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านสื่อผสมเสมือนจริงที่มีการนำเทคโนโลยีแปลกใหม่มาช่วยสร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมง ทางนิทรรศน์ฯ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการแสดงหนังสั้น 4D ช่วยเพิ่มความตื่นตาตื่นใจ ทำให้เข้าใจเรื่องราวที่ต้องการสื่อมากขึ้น นอกจากนี้มี model จำลองถนนราชดำเนิน ทำให้เห็นภาพมุมกว้างของถนนมากยิ่งขึ้น และการจัดการแสดงต่างๆ สะท้อนวิถีชีวิตสมัยก่อน รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ง่ายแก่การเข้าใจต่อสามเณรมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้กิจกรรมทัศนศึกษาสามเณร ถือเป็นอีกก้าวที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ทั้งทางด้านการศึกษารวมไปถึงการเรียนรู้อาชีพผ่านงานบริการต่างๆ ของทางบริษัท เพื่อเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งหากควบรวมกับความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานอย่างมืออาชีพ และการมีใจบริการตามโครงการ 2 มือ 1 ใจ ของ KTBGS แล้วนั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ทุกคนต่างมีคุณธรรมและมีคุณค่าในตัวเอง