เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นำโดย นายธรรมศาสตร์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการมอบอุปกรณ์กีฬาให้บริษัทฯ เนื่องจากบริษัท KTBGS ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานยาเสพติดกับทางหน่วยงาน และยังจัดทำโครงการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมกีฬา โดยมี คุณพาสนา ยืนยาว รองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล และทีมงานผู้บริหารเป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106