เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทเปิดโอกาสพาพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ Happy Money และพนักงานกลุ่มใกล้เกษียณอายุ  เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก ซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ใหญ่สมหมาย เกตุแก้ว เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ท้องถิ่น ในการใช้ชีวิตแบบพอมีพอกิน รู้จักประหยัดอดออม ใช้ความรู้ความสามารถจนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้หลากหลาย เช่น

 

  • การเรียนรู้เรื่องผักสมุนไพรพื้นบ้านอย่างการปลูกผักกูด เป็นสมุนไพรที่นิยมในท้องตลาด มีราคาสูง
  • การใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาทำ เช่น นำมูลไก่ ผักที่เน่าเสีย หรือเศษอาหารมาหมักตามสูตรใช้สำหรับทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
  • วิถีการทำเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายภายในพื้นที่เพาะปลูก ฯลฯ
  • การแปรรูปกระท้อนสามรส กล้วยทอด และผลไม้ต่างๆ จากสวนไม้ผลปลอดสารพิษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยทั้งหมดนี้เป็นการสร้างแนวทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้คนในชุมชนสามารถอยู่เองได้ โดยใช้วัตถุดิบจากสิ่งที่ทำเองกินเอง หากเหลือใช้ยังสามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว อีกทั้งเป็นการดูแลรักษาทรัพยการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

นอกจากนี้บริษัทยังพาไปรู้จักลุงไสว ศรียา เจ้าของสวนศรียา จังหวัดนครนายก ผู้ดัดเเปลงการทำสวนเเละนำเกษตรผสมผสานมาประยุกต์ใช้ เช่น ต้นไม้เเฟนซี ออกผลได้ถึง 17 ชนิดภายในต้นเดียว หรือการปลูกผักบนต้นกล้วย, การนำฝรั่งปลูกไว้ในขวดจนโตเต็มที่และตัดไปขายทั้งขวดในราคาขวดละ 100 บาท, ปลูกบวบให้ยาวตรงโดยใช้ก้อนหินถ่วงปลายไว้ หรือแม้แต่การปลูกพริกกลับหัว ทั้งหมดนี้ลุงไสวได้คิดค้นวิธีในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและความแปลกใหม่ให้วงการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทต้องการจะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานโครงการ Happy Money และ พนักงานกลุ่มใกล้เกษียณอายุ สามารถนำความรู้ตลอดหนึ่งวันเต็มนี้ไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ “กินอยู่อย่างพอดี มีเงินใช้อย่างพอเพียง” บนพื้นฐานความสุขของตัวเองอย่างยั่งยืนตลอดไป