เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานของ KTBGS ได้เดินทางไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทยสุภาพ จ.พะเยา เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องรับรองสำหรับพระสงฆ์อาคันตุกะ และใช้สืบสานวัฒนธรรมประกอบพิธีกรรมงานประเพณีต่างๆ ซึ่งเมื่อ KTBGS เดินทางไปถึงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านที่ร่วมใจกันมาช่วยงานด้วยมิตรไมตรีที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางชุมชนและวัดไทยสุภาพได้จัดการแสดง 9 ชุด ต้อนรับคณะผู้มาร่วมงานบุญทอดกฐินในครั้งนี้อย่างสวยงาม ทั้งการแสดงพื้นเมือง ฟ้อนเล็บ ศิลปะการแสดงตีกลองสะบัดชัยของคณะนักเรียนจากโรงเรียนบริเวณในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการแสดงของชาวล้านนาอย่างฟ้อนนกกับเต้นโต ลักษณะการแสดง คือ ผู้แสดงสวมหุ่นรูปสัตว์แล้วเต้นหรือย่างย้ายตามจังหวะกลอง พร้อมทำอาการเลียนแบบสัตว์นั้น คล้ายการเชิดสิงโต สร้างความตาตื่นใจให้กับแขกที่มางานเป็นอย่างมาก ทำให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีในความตั้งใจจริงของชาวบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTBGS ได้ร่วมขบวนเดินแห่กฐินพร้อมคณะและคนในชุมชนที่มาร่วมงานด้วยแรงศรัทธาเลื่อมใสแห่งประเพณีอันดีงามนี้ ตลอดจนร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา นับเป็นฤกษ์งามยามดีในงานบุญกฐินที่มีเพียงปีละครั้ง แถมยังได้ยินมาว่าเป็นบุญใหญ่ในการสะสมบุญนำไปสู่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองของชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงวันเดียวกันนั้นบริษัท KTBGS ได้เดินทางไปทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วัดศรีเมืองมาง จ. พะเยา ซึ่งถือเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดไทยสุภาพเช่นกัน โดย KTBGS ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดตั้งแต่ ปี 2558 ทั้งสร้างอาคารเรียน อุปกรณ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ มอบรถตู้ปลดระวางแต่ยังคงสภาพดีไว้ใช้ประโยชน์เพื่อรับส่งสามเณรและพระ อีกทั้งรถกระบะเพื่อใช้ในการกู้ชีพและกู้ภัยให้กับชุมชนใน อ. เชียงม่วน จ. พะเยา

 

และในปี 2562 นี้ KTBGS ได้ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปมอบทุนการศึกษาให้กับสามเณรที่ศึกษา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ป่าแขมวิทยา จ. พะเยา ที่อยู่ภายใต้วัดศรีเมืองมาง พร้อมสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนป่าแขมวิทยา ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินมาในครั้งนี้จะครอบคลุมทั้งในมิติด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม ภายใต้แนวคิด “บวร” คือ บ้าน วัด และโรงเรียน เป็นตัวบ่มเพาะให้พนักงานมี DNA คุณธรรม โครงการ 2 มือ 1 ใจ ด้วยเหตุผลที่ว่า “คุณธรรม” เกิดจากจุดเล็กๆ คือ ตัวบุคคล แล้วจึงขยายสู่สังคมและประเทศต่อไป ซึ่งการศึกษา + ศาสนา เป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อหลอม “คน” ให้เป็นคนดี