เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา KTBGS ได้จัดกิจกรรม”KTBGS Kids Camp 2018″ ตอน ฮีโร่ของหนู โดยเน้นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดีและการให้คุณค่ากับงานในทุกอาชีพ ผ่านแนวคิด “ฮีโร่ของ หนู” ซึ่งได้จัดให้กับบุตรหลานของพนักงาน วัย 7-13 ปี มาออกค่ายอยู่ร่วมกัน 3 วันเต็ม โดยน้อง ๆ ได้เรียนรู้ อย่างสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังสร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย