คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี”  พุทธศักราช 2562 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร และ “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2562 สาขา การบริหารจัดการตามหลักคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข (ขวา) องคมนตรี / เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย