เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงมียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้น การดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เสี่ยง ถือว่าเป็นความรับผิดชอบในการป้องกันและดูแลตัวเองในสถานการณ์วิกฤติแบบนี้ ดังนั้นทาง KTBGS จึงมีความห่วงใยด้วยการออกมาตราการคำสั่งให้เพื่อนพนักงานทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่บริษัท และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร โดยไม่นั่งโต๊ะร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น (ประกาศคำสั่ง กธ.01744/2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)