เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ชาว KTBGS ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และเป็นผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกัน บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ณ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ห้องฝึกอบรม 1 อาคาร 4 ชั้น 2 และในปี 2561 ทั้งนี้มียอดผู้บริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 65 ราย