คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการทำงาน ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี DIGITAL DISRUPTION ที่เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องและเป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ KTBGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างนั้นมีการยกตัวอย่างมากมายเพื่อเป็นการปลุกกำลังใจ ชี้แจงให้เห็นถึงประเด็นและหน้าที่ของผู้นำในฐานะผู้บริหารตามแต่ละสายอาชีพของตน นอกจากจะต้องนำพาลูกน้องให้เข้าใจทิศทางของบริษัทแล้วยังต้องมองหาวิธีการแนวทางเพื่อพัฒนา ต่อยอด หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้การทำให้ตัวเองยอมเปิดรับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยการ “เปิดหู เปิดตา เปิดใจ” หรืออาจกล่าวว่า คนที่อยู่ได้ ไม่ใช่เก่งหรือฉลาดที่สุด แต่คือคนที่สามารถปรับตัวได้ต่างหาก ซึ่งทั้งนี้ต้องอาศัยทุกคนร่วมกัน ไม่ว่าจะลูกน้อง-หัวหน้า หรือตำแหน่งใดๆ ก็ตาม ต่างมีความสำคัญสามารถเป็นแรงผลักดันให้ครอบครัว KTBGS ก้าวไปข้างหน้าได้เช่นกัน

 

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายมีการเสวนาพูดคุยกับที่ปรึกษาเพื่อให้เห็นถึงธุรกิจภายนอกที่ได้รับผลกระทบจาก DIGITAL DISRUPTION เช่นกัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของ KTBGS

  • คุณยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ ผู้ให้บริการด้านระบบงานบริการและงานบุคคล กับ KTBGS
  • คุณบุญเลิศ นิธิอุทัย ผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และบริหารบัญชีและการเงิน กับ KTBGS
  • ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ให้บริการด้านการทำประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดออนไลน์ (CRM & Online Marketing) กับ KTBGS