ฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม ร่วมกับทางโรงพยาบาลปากช่องนานา ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกันทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิตอีกด้วย