KTBGS ขอถือฤกษ์งามยามดีในวาระขึ้นปีใหม่ ปี 2562 ได้จัดกิจกรรมแรกของปีด้วยงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานปฏิบัติการ ทุกท่านร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป อีกทั้งร่วมกันสักการะศาลพระภูมิและศาลตายาย เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ถือโอกาสอันดีในการสวัสดีปีใหม่และกล่าวคำอวยพรต้อนรับปีหมูทอง เพื่อส่งพรอันเป็นมงคล พร้อมความปรารถนาดีให้แก่คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน นอกจากนี้ได้มอบพระเครื่องเป็นของขวัญมงคล นำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ตัวเองและครอบครัวของทุกท่าน