KTBGS ขอถือฤกษ์งามยามดีในวันที่ 8 มกราคม 2563 กับการจัดกิจกรรมแรกของปีด้วยงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 106 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานปฏิบัติการ ทุกท่านร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป รับศีลรับพรจากพระภิกษุตัวแทนต้อนรับปีใหม่อีกทั้งร่วมกันสักการะศาลพระภูมิและศาลตายาย เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณพาสนา ยืนยาว รองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล รักษาการผู้บริหารสายงาน สายงานบริการอาคารและสถานที่ เป็นตัวแทนของคณะผู้บริหารในการกล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และในขณะเดียวกันคุณอรจรรยาฯ ถือโอกาสอันดีในการกล่าวสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 นี้ กับครอบครัว KTBGS ทุกท่าน เพื่อต้อนรับปีหนูธาตุทอง พร้อมส่งพรอันเป็นมงคล ความปรารถนาดี มีสติและสามารถปรับตัวอยู่ได้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีความสุขภายใต้บ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนนอกจากนี้ได้มอบพระเครื่องเป็นของขวัญมงคล นำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ตัวเองและครอบครัวของทุกท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับชมภาพได้ที่ Facebook@KTBGS.official