คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท KTBGS เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี Women’s Examplified Award 2018″ ในสาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี หอประชุมกองทัพอากาศ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา