ผู้บริหาร KTBGS นำทีมโดย คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ให้กำลังใจพนักงานขนส่งทรัพย์สินและพนักงาน ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรปัตตานี บมจ.ธนาคารกรุงไทยพร้อมทั้งเข้าพบปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาถึงสถานการณ์ในพื้นที่