เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ KTBGS ได้เข้าร่วมงาน “Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  ดำเนินการโดยศูนย์ คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

ซึ่งนอกจากนี้แล้วบริษัท KTBGS ได้ส่งคลิปวิดีโอ KTBGS มดงานต้านโควิด เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสื่อส่งเสริม คุณธรรม ภายใต้หัวข้อ กลยุทธ์ในการปรับตัวช่วงวิกฤติ Covid-19 ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมจำนวนไม่น้อย อีกทั้งผลยอดวิว Youtube ในช่องของศูนย์ คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ก็ไม่ทิ้งห่างกันเท่าไร แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากเพื่อนๆ ครอบครัว KTBGS ทำให้ยอดวิวคลิปวิดีโอ KTBGS มดงานต้านโควิด คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรยอดนิยม (Popular Vote) มาได้

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้รับเกียรติเชิญขึ้นพูด “Moral Business Talk ดำเนินธุรกิจคู่ คุณธรรม ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal นำไทยสู่ความยั่งยืน” ในฐานะที่เป็นหนึ่งในนักธุรกิจชั้นนำของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างมี คุณธรรม โดยกล่าวว่า เราไม่ได้ดูแลแค่พนักงานกว่า 7,800 คน แต่เราดูแล 7,800 คน คูณสาม ซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเรา โดยใช้ ใจในการบริหารคน ส่งเสริมให้พนักงานของเรามีกายที่แข็งแรงและใจที่เข้มแข็ง เพราะถ้าปัจจัย 4 ของทุกคนดีแล้วผลของงานและลูกค้าก็จะพอใจในงานบริการของพวกเรา ซึ่งบริษัทได้มีการจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อดูแลคนที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด อาทิเช่น

 

  •  ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนเข้ามหาวิทยาลัย
  • โครงการ Happy Money นำวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) เข้ามาให้ความรู้ในการบริหารหนี้ให้ลดลง พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างการออมและการจดบันทึกรายรับรายจ่าย เปิดโอกาสสร้างพื้นที่ช่องทางหารายได้เสริมจากตลาดนัดคุณธรรมไปสู่ตลาดนัดออนไลน์ (บทความ: บริษัทนำร่องโครงการ Happy Money)
  • การจัดอบรมพนักงานด้าน Soft Skill ลดความขัดแย้งของเพื่อนพนักงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและแก้ปัญหาต่างๆ สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตได้ เพราะเราไม่ได้มองแค่ความเก่งเชี่ยวชาญในงาน แต่จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ สามารถเข้าสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

 

บริษัทยึดมั่นนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และด้วยที่ธุรกิจหลักส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นงานบริการ ดังนั้น “คน” จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้พนักงานทำความสะอาดอย่างแม่บ้านเรา ต้องใช้ใจในการทำงาน เนื่องจากต้องสร้างความเชื่อมั่นในการทำความสะอาดให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งใน Brand DNA ของ KTBGS ที่ว่า 2มือ1ใจ ก็คือ มือสะอาด, มืออาชีพ และใจบริการ โดยมีหลัก องค์กรคุณธรรม อยู่ภายใต้มือที่หนึ่งคือมือสะอาด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกงผู้อื่นและมี คุณธรรม

 

ทั้งนี้ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า องค์กร KTBGS หวังจะเป็นหนึ่งในหน่วยงานเล็กๆ ที่สามารถสร้างคนดีไปสู่ครอบครัวได้ และนำไปสู่การมีสังคมที่ดี ตลอดจนประเทศชาติต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในงานได้มีการแสดงศิลปะสะท้อน คุณธรรม จากศิลปะหนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี สร้างบรรยากาศตื่นตาตื่นให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก และในช่วงพิธีการมอบโล่รางวัล “องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563” ได้รับเกียรติจากคุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัลให้กับคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ KTBGS ในครั้งนี้