KTBGS ขอเชิญชวนร่วมสนุกในหัวข้อ “KTBGS องค์กรคุณธรรม

เพียงตอบคำถามให้ครบทุกคำถาม เท่านี้ก็มีสิทธิ์! ลุ้นรับเงิน 300 บาท (จำนวน 50 รางวัล) พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวคุณธรรมของคุณหรือว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อน เป็นเรื่องใดก็ได้ที่ตรงกับหลักองค์กรคุณธรรมของบริษัทฯ ทั้ง 3 ข้อ หรือให้ตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง

 

 

 

เงื่อนไขการร่วมสนุก

 

ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องตอบคำถาม พร้อมเล่าเรื่องราวคุณธรรมมาให้ครบตามที่กำหนดไว้ และระบุชื่อสกุล ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน

ไม่จำกัดจำนวนเรื่องราวที่ส่ง (1 ท่าน มีสิทธิรับรางวัลได้ไม่เกิน 3 รางวัล)

ยินยอมให้นำเรื่องราวที่ส่งเข้ามา ไปเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ เช่น วารสาร/Website/E-mail/Line/Facebook)

คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ส่งมาร่วมสนุกส่งมาได้ที่

 

กลุ่มไลน์ : เกมองค์กรคุณธรรม

Email:CPR@ktbgs.co.th

ไปรษณีย์ : จ่าหน้าซองถึง ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางกลุ่มไลน์/วารสาร KTBGS CARE

โดยเงินรางวัลจะเข้าพร้อมเงินเดือน งวดประจำเดือนกันยายน 2561

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

02-791-4622 , 9859

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม