เมื่อเร็วๆ นี้ KTBGS ได้รับเกียรติร่วมงาน “Moral Business Forum 2020” นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ภายใต้องค์กรธุรกิจคุณธรรม โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชน ผู้มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รวมทั้งยกย่องเชิดชูนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

 

 

โดยคุณทนงศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัท ในการรับมอบโล่รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร จาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา และประธานในพิธีในการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรยอดนิยม (Popular Vote)

 

 

 

 

 

 

ซึ่งรางวัลที่ได้มานี้ยิ่งตอกย้ำและแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานในการสร้างความตระหนักถึงและแรงผลักดันสู่เจตนารมณ์ “KTBGS องค์กรคุณธรรม” อันเป็นคุณธรรมหลักขององค์กร ประกอบด้วย “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย” มาโดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ง่ายแก่การรับรู้และเข้าใจด้วยการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่านโครงการ “2มือ1ใจ” (มือสะอาด, มืออาชีพ, ใจบริการ) ที่สร้างมาจาก DNA ในตัวของพนักงาน KTBGS และต่อยอดสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน