คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) เข้ารับรางวัลเกียรติคุณองค์กรดีเด่น โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2565 (รางวัลต่อเนื่อง 3 ปี) พร้อมตัวแทนคณะทำงาน เข้ารับรางวัลเกียรติคุณองค์กรดีเด่น โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2565 (รางวัลต่อเนื่อง 3 ปี) จาก คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

 

 

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการบริษัท KTGS คนที่ 7 นับจากซ้าย

 

 

โครงการ Happy Money เปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ซึ่งบริษัท KTGS ได้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET Group มาแชร์ความรู้ให้กับพนักงาน/พป. (Trainer) ที่เข้าร่วมโครงการ ส่งผ่านความรู้ให้กับลูกค้า (Trainee) หรือเพื่อนพนักงาน/พป. ในรุ่นถัดไป เป็นแนวคิดที่คุณอรจรรยาฯ กรรมการผู้จัดการบริษัท มีความใส่ใจและเป็นห่วงความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงาน ที่ไม่ได้มองกันเป็นเพียงนายจ้าง-ลูกจ้าง

 

 

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้บ่มเพาะ Trainer และ Trainee ผ่านกิจกรรมการอบรมเพิ่มความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงิน และได้มีการประชาสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อกระตุกต่อม หรือ แชร์วิธีการเทคนิคสร้างวินัยทางการเงินในเรื่องเงินทองต้องวางแผน รวมถึงเกมกิจกรรมสร้างความสนุกสนานในการออมเงิน เป็นต้น

 

 

เกมชวนบุตรของพนักงานประดิษฐ์ D.I.Y. กระปุกออมสิน

 

 

และอีกหนึ่งความมุ่งหวังของโครงการ Happy Money ที่ต้องการส่งต่อความรู้ทางด้านการเงินให้พนักงานหนึ่งคน เพื่อแชร์ความรู้นั้นให้กับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือได้พูดคุยกับคนรู้จัก สู่ชุมชนหรือสังคม ไม่ว่าจะส่งมอบความรู้ให้ใคร ต่างก็เพิ่มวงกว้างออกไปเรื่อยๆ เหมือนกับกระแสวงของน้ำที่เมื่อก้อนหินตกลงบนพื้นผิวน้ำ แล้วคลื่นน้ำกระเพื่อมตีกระจายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด

 

 

บทความแนะนำ

สิ้นเดือน (ไม่) สิ้นใจ ทำยังไงให้มี เงินเก็บ

โครงการ Happy Money สร้างวินัยทางการเงิน พร้อมพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า