“ปอ” หรือนายศรุติ ธรรมเจริญ หัวหน้าชุด (สนับสนุนระบบงาน ATM) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ Cash Optimization สังกัดฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปัตตานี เป็นสมาชิกในบ้าน KTBGS มาเป็นระยะเวลาเกือบ 8 ปี

 

ปอมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาทำงานเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว KTBGS และความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ พนักงานทุกคนในฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคใต้ ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปัตตานีและธนาคารกรุงไทย ในการช่วยเหลือสนับสนุนการ จัดงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะลำพังแค่ตนคนเดียวคงไม่สามารถที่จะทำโครงการดังกล่าวให้สำเร็จได้ และทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัว KTBGS