การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญที่นำชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งการได้รับโอกาสทางการศึกษาถือเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง KTBGS ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน เพราะเชื่อว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้หรือสนับสนุนทางการศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้และสติปัญญาไปเลี้ยงชีพได้ในอนาคต โดยทางบริษัทได้ทำการคัดเลือกเด็กที่เรียนดี ซึ่งแบ่งประเภทของทุนการศึกษาดังนี้

 

 

  • ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนทุนละ 3,000 บาท
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนทุนละ 4,000 บาท
  • ระดับชั้นอุดมศึกษา จำนวนทุนละ 5,000 บาท

 

 

บริษัทฯ ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานและพนักงานปฎิบัติการ ประจำปี 2562 โดยมีคุณพาสนา ยืนยาว  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล  เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารมาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งปีนี้ KTBGS ได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 713 ทุน มูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท