เพราะเรารู้ว่า “โอกาสทางการศึกษา” เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถสานฝันสู่ความสำเร็จในอนาคต ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ผู้บริหาร KTGS ได้ให้ความสนใจ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของบุตรพนักงานและพนักงานปฏิบัติการ จึงยังคงสานต่อโครงการมอบ ทุนการศึกษา อย่างต่อเนื่องถึงแม้ในสถานการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อธุรกิจมาตั้งแต่หลังวิกฤติ COVID-19 รวมถึงการก้าวเข้าสู่ยุค Digital หรือ Cashless Society ก็ตาม แต่ผู้บริหารยังคงส่งเสริมและสนับสนุนบุตรพนักงานและพนักงานปฏิบัติการที่มีผลการเรียนดี ตรงตามเงื่อนไขได้รับ ทุนการศึกษา เพื่อช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวที่บุตรของตนได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท

 

 

ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา KTGS ได้ดำเนินการมอบ ทุนการศึกษา สำหรับบุตรพนักงานและพนักงานปฏิบัติการ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของพนักงานและพนักงานปฏิบัติการ KTGS นับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปีปัจจุบัน ผ่าน “โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานและพนักงานปฏิบัติการ”  จำนวนมากกว่า 5,000 ทุน รวมเป็นมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท

 

 

ในปี พ.ศ. 2566 นี้ บริษัทได้ทำการคัดเลือกเด็กที่เรียนดีตรงตามเกณฑ์ที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนรวม 231 ทุน ซึ่งแบ่งประเภทของทุนการศึกษา ดังนี้

  • ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนทุนละ 3,000 บาท
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(ปวช.) จำนวนทุนละ 4,000 บาท
  • ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับอุดมศึกษา จำนวนทุนละ 5,000 บาท

 

 

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท KTGS
กล่าวมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานและพนักงานปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

ด้วยความมุ่งหวังที่ขอป็นส่วนหนึ่งช่วยสร้างอนาคตให้เยาวชนไทย KTGS จึงมีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานและพนักงานปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป

 

ขอขอบคุณภาพจากคลิปวิดีโอและตัวแทนผู้ที่รับทุนการศึกษาในครั้งนี้

 

สนใจร่วมงานกับ KTGS สมัครเลย

ติดตามข่าวสารทาง KTGS Facebook Page