ตัวแทนผู้บริหาร KTBGS นำโดยคุณพิภพ ศรีสุโข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 1 และรักษาการผู้บริหารสายงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 2 และคุณอำนวย ตั้งเชยวิไล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก พร้อมทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่เพื่อนพนักงาน และพนักงานปฏิบัติการ ที่ประสบอุทกภัยในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ จ.อุบลราชธานี อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา ขอนแก่น และภาคเหนือ จ.สุโขทัยและพิษณุโลก