KTBGS ส่งคณะตัวแทนจิตอาสาทีมงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อสนองพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในการดูแลประชาชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ชื่นชมพระบารมี ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ภายใต้บรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและความจงรักภักดี