บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
KTB GENERAL SERVICES AND SECURITY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 0-2791-9800-1
โทรสาร: 0-2935-3706
E-mail: mcd@ktbgs.co.th

สาขา

อาคารนานาเหนือ โทรศัพท์: 0-2208-3646, 0-2208-3649
อาคารสุขุมวิท โทรศัพท์: 0-2208-8040, 0-2208-7599
อาคารถนนศรีอยุธยา โทรศัพท์: 0-2245-3225
อาคารสวนมะลิ โทรศัพท์: 0-2621-6502 ต่อ 192-193
อาคารพิบูลสงคราม โทรศัพท์: 0-2913-1819 ต่อ 7579, 7631
อาคารปทุมวัน โทรศัพท์: 0-2216-2970 ต่อ 606
ศูนย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่) โทรศัพท์: 044-297-044

แผนที่ตั้ง


* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลด