ในโลกธุรกิจที่แข่งขันอย่างดุเดือด สถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัท KTGS ต้องปรับตัวและดำเนินกิจการไปด้วยดี ขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ยืนหยัดในความเป็นบริษัทที่ดำรงอยู่เพื่อพวกเราทุกคนอีกด้วย บริษัท KTGS มุ่งหวังช่วยเหลือให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและ ปรับตัว ทำงานในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดียิ่งขึ้น และด้วยความตั้งใจนั้น บริษัทจึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลทุกคนผ่านนโยบายด้านต่างๆ

 

 

ปรับตัว อบรมเป็นรูปแบบออนไลน์

ปรับเปลี่ยนการฝึกอบรมในห้องประชุม เป็นรูปแบบออนไลน์

 

 

ด้านการทำงาน เช่นเดียวกับที่ทำงานทุกแห่ง ทุกคนมาทำงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง ต้องจริงจังในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ แต่ในอีกด้านหนึ่งบริษัท KTGS ก็สนับสนุนให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันยังคงความเป็นพี่เป็นน้อง ไม่เข้มงวด ไม่ได้ยึดงานเป็นหลักมากเกินไปจนไม่ใส่ใจเรื่องความรู้สึก ให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันเป็นเหมือนบ้านในที่ทำงาน

 

บริษัท KTGS ยังใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงานมากกว่าที่ทำงานปกติทั่วไป ด้วยการจัดทำโครงการ Happy Money ให้กับพนักงาน เพราะเข้าใจดีว่าความรู้เรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นวิชาที่ไม่ค่อยได้สอนกันตามในห้องเรียน  บริษัทไม่ได้หวังสิ่งอื่นใดในการทำโครงการดังกล่าว นอกจากหวังให้พนักงานที่ได้เข้าร่วมนำความรู้ที่ได้ไปใช้และทำให้การเงินของตัวเองดีขึ้น

 

 

โครงการ Happy Money รุ่นที่ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่

 

 

บริษัทยังต้องการช่วยเหลือพนักงานให้ปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบ E-Document ที่สนับสนุนการจัดการระบบเอกสารภายในองค์กร ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ ปรับมาอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่จัดเก็บและค้นหาได้ง่าย สามารถเข้าถึงได้แม้ไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน หรือการทำความสะอาดตู้ ATM ที่ต้องทำอยู่เป็นประจำและต้องมีการทำรายงาน ส่งมอบงาน และมีการตรวจสอบคุณภาพการทำงานก็มีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมให้ขั้นตอนต่างๆ สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

ปรับตัว ใช้เทคโนโลยีทดแทนการพิมพ์บันทึกขออนุมัติ

Screenshot : KTGS E-Document System ทดแทนการทำบันทึกเสนอผู้บริหารแบบ Hard Copy

 

 

ปรับตัว ใช้เทคโนโลยีให้บันทึกเวลาการทำเงานผ่านมือถือ

บันทึกการทำงานเข้า-ออก ด้วยมือถือ ลดเสี่ยงจุดสัมผัสเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 

 

นั่นเป็นเพียงบางส่วนของนโยบายที่บริษัท KTGS มุ่งมั่นและใส่ใจทำเพื่อพนักงาน

ในการทำงานอย่างเข้มข้น ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง

พวกเราสู้ต่อได้อย่างมั่นใจ เพราะรู้ดีว่าบริษัทพร้อมสนับสนุนพวกเราเสมอ

 


ช่องทางติดตามข่าวสาร

Facebook Page: KTGS
Line Official: @KTGS

 

สนใจสมัครงาน

อัพเดทตำแหน่งได้ที่นี่ เว็บไซต์-ตำแหน่งงานที่เปิดรับ  หรือ Facebook KTGS รับสมัครงาน

โทร.02-791-9863 หรือ 9864