การเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์วิกฤตต่างๆ  เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจเอง หรือแม้แต่ในตอนนี้ที่ทั้งโลกเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้หลายธุรกิจต้องมีการจัดทำแผนสำรอง(BCP Plan) การสร้างกฎระเบียบ / คำสั่ง เพื่อมาใช้ควบคู่ สำหรับเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งนี้เพื่อหวังให้เพื่อนพนักงานทุกคน อยู่รอดปลอดภัยจาก COVID-19

 

 

แน่นอนค่ะว่า KTBGS มีมาตรการเพิ่มการป้องกันการแพร่ระบาดที่สอดคล้องกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้พนักงานในครอบครัว KTBGS ได้ปฏิบัติตามและนับว่าเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งตัวเรา ครอบครัว สังคม ตลอดจนลูกค้า

 

 

 

อีกหนึ่งมาตรการที่บริษัทได้มีขึ้น ตัวอย่างจากสำนักงานใหญ่ โดยจำกัดเส้นทางเข้า-ออก ให้เหลือช่องทางเดียว พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่จากพี่รปภ. อาสาตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่ต้องการเข้ามาติดต่อ ไม่เว้นแม้แต่กรรมการผู้จัดการบริษัท คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กันเลยค่ะ ^^ โดยหากใครมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ทางบริษัทประกาศอย่างเคร่งครัด

 

 

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกัดทางเข้า-ออก ให้เลือกเพียงช่องทางเดียว

 

 

 

บริการเจลล้างมือสำหรับพนักงานทุกคน

 

 

 

จัดโต๊ะอาหารให้นั่งโต๊ะละ 1 คน และจัดรอบการรับประทานอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้พวกเรายังใส่ใจลูกค้าด้วยการเพิ่มขั้นตอนในการทำความสะอาดเช็ด/ถู บริเวณจุดสัมผัสตามสถานที่ต่างๆ มากขึ้น อีกทั้งยังคำนึงถึงน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาด เพื่อให้ลูกค้าทุกคนมีความมั่นใจในการใช้อาคารและสถานที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสมาชิกครอบครัว KTBGS ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในด้านการให้ความรู้ การปฏิบัติตัวหรือเรื่องราวข่าวสารต่างๆ ซึ่งทางบริษัทได้เปิดช่องทาง HOTLINE เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับเพื่อนพนักงาน KTBGS ทุกคนได้เข้ามารับรู้ข่าวสารในบ้านของเราด้วยกัน หรือหากมีคำถามข้อสงสัย/คำแนะนำที่เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19  สามารถใช้ช่องทางนี้ในการบอกกล่าว

 

 

 

Facebook Group : KTBGS ศูนย์ข้อมูลรับแจ้งโควิด19

โทรศัพท์: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02-791-9967 / 4626