นอกจากปัจจัย 4 ที่เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แล้ว การทำให้พนักงานมีความสุขกายและสุขใจกับการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง KTBGS ให้ความสำคัญกับ “คน นั่นคือพนักงานทุกคนในองค์กร” และยิ่งมาได้รู้จักการทำ Happy Workplace สร้างเสริมเติมสุข ทำให้พนักงานมีความสุขจากสิ่งที่บริษัทมอบให้ และแน่นอนว่างานบริการที่ส่งมอบให้ลูกค้าย่อมสร้างความพึงพอใจจากผลของการใช้ใจบริการ

 

– คำพูดบางช่วงบางตอนจากคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท KTBGS –

 

 

เสวนา “Show & Share” องค์กรสุขภาวะฝ่าวิกฤตโควิด-19

 

 

 

ก่อนที่จะกล่าวถึงงานรับรางวัลแอดมินขอเล่าความเป็นมานิดนึง สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 KTBGS ได้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาสร้างเสริม เติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์” กับสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย ที่ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้รับความรู้หลักการสร้าง Happy Workplace ให้กับองค์กรรวมถึงมองเห็นประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับอย่างแท้จริง จึงได้มีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับ KTBGS Brand DNA องค์กร “2มือ1ใจ” คือ มือสะอาด มืออาชีพ และใจบริการ เช่น โครงการ Happy Money ออมเงินดีมีเงินเก็บ หรือพี่เลี้ยงทางการเงิน, โครงการชวนเดิน-วิ่ง 90 วัน 180 โล, ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน, อบรมหลักสูตรออนไลน์, กิจกรรมศุกร์สบายสไตล์คุณ แต่งตัวตามธีม, พาพนักงานใกล้เกษียณอายุศึกษาดูงานเกษตรพอเพียง เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายปีที่ผ่านมาบริษัทสรรหากิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 8 ด้านของ Happy Workplace (อ่านส่วนประกอบทั้ง 8 ด้าน Happy Workplace) และในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา KTBGS ได้ทำไปมากกว่า 20 กิจกรรม

 

 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบที่เข้าร่วมดำเนินการเป็นองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace

 

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา KTBGS เข้าร่วมงานกิจกรรมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “สุขสร้างได้ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19″ ภายใต้โครงการ “พัฒนาสร้างเสริม เติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์” โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีคุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งในงานช่วงเช้าคุณทนงศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวแทนบริษัทและพนักงานขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบที่ร่วมดำเนินการเป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) จากคุณพงษ์ศักดิ์  ธงรัตนะ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

 

คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย

 

 

 

 

ภาพหมู่รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบที่เข้าร่วมดำเนินการเป็นองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace

 

 

 

 

และในช่วงบ่าย คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท KTBGS ได้รับเกียรติให้ร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “Show & Share” องค์กรสุขภาวะฝ่าวิกฤตโควิด-19 เป็นหนึ่งในบริษัทองค์กรต้นแบบที่ได้แสดงออกถึงมุมมองแนวคิดของผู้บริหารที่มีต่อ Happy Workplace เพื่อให้พนักงานมีความสุขในช่วงที่ได้ทำงานกับบริษัท พร้อมกันนี้ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในช่วงวิกฤตทั้ง Digital Disruption รวมถึงการดูแลพนักงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา

 

 

KTBGS เสวนาภายใต้หัวข้อ “Show & Share” องค์กรสุขภาวะฝ่าวิกฤตโควิด-19

 

 

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท KTBGS

 

 

 

 

องค์กรต้นแบบที่เข้าร่วมดำเนินการเป็นองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace

 

 


ช่องทางติดตามข่าวสาร

Facebook Page: KTBGS
Line Official: @KTBGS

สนใจสมัครงาน

อัพเดทตำแหน่งได้ที่นี่ เว็บไซต์-ตำแหน่งงานที่เปิดรับ  หรือ Facebook KTBGS รับสมัครงาน

โทร.02-791-9863 หรือ 9864