บริษัท KTBGS ได้รับพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 โดยมีคณะทำงานผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐ เข้ามาดำเนินการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ที่ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดไว้ โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.หญิง สุริย์ศรี วงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เป็นผู้มอบ รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 15 ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ที่มีสหภาพแรงงาน ให้แก่คุณทนงศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมตัวแทนสหภาพแรงงานจากบริษัท KTBGS ในการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4

 

 

พิธีมอบ รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น

 

 

ผู้บริหาร สหภาพฯ รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น

 

 

“ได้แชมป์ว่ายากแล้ว…รักษาแชมป์ยากกว่า”

 

ขอเปรียบเทียบคำว่า “แชมป์” เป็น รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (สปก.) ซึ่งกว่าจะมาถึง 15 ปีติดต่อกัน KTBGS เริ่มต้นจากการลงประกวดในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 แน่นอนว่ามีหลายสถานประกอบกิจการในประเทศไทยที่เข้าร่วมชิงรางวัล และไม่มีใครจะสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเริ่ม ต่างใช้ความรู้ ประสบการณ์ บวกกับคำแนะนำของคณะกรรมการเพื่อพัฒนาให้สถานประกอบกิจการนั้นก้าวพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

 

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ฟันฝ่ามาได้… หากการตั้งเป้าหมายให้คุณเองออกกำลังกายทุกวัน จากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน คิดแล้วคงฝืนใจสุดๆ หรืออาจจะท้อแท้กลางทาง แต่รางวัล สปก. นี้ยากกว่าที่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนประกอบกัน ใช่เพียงจะดำเนินการด้วยคนๆเดียว พัฒนาระบบด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในทุกๆปี ไต่ระดับมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 15

 

 

การอยู่ร่วมกันในองค์กรที่ใหญ่ แน่นอนว่าต้องมีหลายความเห็นต่าง ด้วยที่ KTBGS เป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่(ลูกจ้างจำนวน 1,000 คนขึ้นไป) ที่มีสหภาพแรงงานเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ หรือเรียกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านฝั่งลูกจ้างก็ว่าได้ คอยรักษาผลประโยชน์ของลูกจ้าง สื่อสารนโยบายองค์กร กลยุทธ์ แผนงาน แนวปฏิบัติ เพื่อให้ลูกจ้างทราบสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างด้วยกัน

 

 

สหภาพแรงงานประชุมกับผู้บริหาร

วาระการประชุมที่มีสหภาพแรงงานเข้าร่วมหารือและเสนอความคิดเห็น

 

ด้วยจำนวนมากกว่าหนึ่งพันคน ความคิดเห็นความต้องการย่อมแตกต่างกันไป ทำให้สหภาพแรงงานเข้ามามีบทบาทเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อขจัดปัญหาข้อสงสัยในการเรียกร้องโดยใช้กลไกทวิภาคีให้สหภาพแรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมออกความเห็นร่วมกันหาทางออกไปพร้อมๆกับนายจ้าง ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันและกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

 

 

แต่ละแต้มมาจากความร่วมมือของทุกคน

 

ภารกิจการพัฒนาระบบด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเพื่อให้คุณภาพชีวิตของลูกจ้างดีขึ้นและเติบโตก้าวไปพร้อมๆ กัน สู่ความเป็นมาตรฐานสถานประกอบกิจการ เช่น โครงการ Happy Money, มอบทุนการศึกษาบุตร, ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ, จ้างงานคนพิการ, ดูงานกลุ่มก่อนเกษียณอายุ, มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฯลฯ

 

 

กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ส่งเสริมโครงการ Happy Money

 

 

กิจกรรมส่วนหนึ่งที่คว้า รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น

KTBGS CUP แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนายจ้างกับสหภาพฯ รวมพลังต้านยาเสพติด

 

 

โครกงารส่วนหนึ่งที่คว้า รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น

ส่งถุงยังชีพช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ประสบอุทกภัย

 

 

โครงการส่วนหนึ่งที่คว้า รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

 

 

กิจกรรมส่วนหนึ่งที่คว้า รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น

เปิดโอกาสให้กลุ่มใกล้เกษียณอายุ ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

มาตราการส่วนหนึ่งที่คว้า รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น

รับประทานอาหารโต๊ะละ 1 คน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

 

ในระหว่างทางก่อนที่จะมาเป็นรางวัลนี้ ทั้งกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้จัดสรรมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวพนักงาน อีกทั้งดูแลจนถึงครอบครัว มากกว่าการมองกันเป็นลูกจ้างแต่ใส่ใจเหมือนคนในครอบครัว ทำให้ได้รับรางวัลการันตีในแต่ละด้านอีกมากมาย และรางวัลนี้ก็เช่นกันหากไม่มีการตอบรับยินดีร่วมมือร่วมใจกันก็คงไม่มีทางสำเร็จกลายมาเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 15 นับเป็นความภาคภูมิใจและบริษัทของส่งต่อรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับคนในครอบครัว KTBGS ทุกคนต่อไป