เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นำโดย คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานได้เดินทางไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่อยู่ภายใต้วัดศรีเมืองมาง จังหวัดพะเยา เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่ พระภิกษุสามเณรบูรณะสถานที่ และอุปกรณ์ที่ชำรุดทรุดโทรม

 

 

 

 

 

 

 

 

CSR ที่ต่อเนื่องสร้างความยั่งยืน

 

KTGS ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ มีโครงการน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจในการเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคม เช่น โครงการ “สานรักใต้ฟ้าสู่น้อง” (ระยองฮิ) ทาสีอาคารเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนวัดยายดา จังหวัดระยอง, บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก, กิจกรรมจิตอาสาพาเพื่อนพนักงานทำความดี ทำความสะอาดศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

 

นอกจาก One Day CSR แล้วยังมีโครงการ CSR ต่อเนื่องที่ต้องการวางรากฐานให้มั่นคงโดยเริ่มต้นจากสถาบันที่ใกล้ชิดชุมชนอย่าง “บ้าน วัด โรงเรียน” หรือ บวร โดยเริ่มต้นจากอาจารย์พวงเพ็ชร กันยาบาล เป็นอดีตที่ปรึกษาโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้านให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นเสมือนสะพานบุญที่ให้บริษัท KTGS ได้รู้จักโรงเรียนวัดศรีเมืองมาง ซึ่งอยู่ในโครงการพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนสอนพระภิกษุสามเณร ซึ่งตอนนั้น ปี 2558 มีจำนวนสามเณรกว่า 50 รูป ได้มาบวชเรียน ณ วัดแห่งนี้ แต่ด้วยสถานที่การเรียนการสอนไม่เพียงพอ จึงทำให้บริษัท KTGS ได้มีโอกาสดำเนินตามรอยแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้วยงานพระกฐินพระราชทานเพื่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์กลางสำหรับสามเณรในเขต จังหวัดพะเยาและน่าน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำ CSR ที่ยาวนานและต่อเนื่องเพื่อหวังให้โรงเรียนและวัดเป็นที่พึ่งพิงของคนในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปีพ.ศ. 2559 สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ศิลปะ ตลอดจนทุนการศึกษาให้กับสามเณร

 

ในปีพ.ศ. 2560 มอบรถตู้ปลดระวางแต่ยังคงสภาพดีไว้ใช้ประโยชน์เพื่อรับส่งสามเณรและพระภิกษุ อีกทั้งรถกระบะเพื่อใช้ในการกู้ชีพและกู้ภัยให้กับชุมชนใน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

 

ในปีพ.ศ. 2561 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ทำการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

ในปีพ.ศ. 2562 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วัดศรีเมืองมาง จังหวัดพะเยา เพื่อนำไปมอบทุนการศึกษาให้กับสามเณรที่ศึกษา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ป่าแขมวิทยา จ. พะเยา ที่อยู่ภายใต้วัดศรีเมืองมาง พร้อมสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

 

และในปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ มีจำนวนสามเณรมากกว่า 90 รูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาและมีฐานะทางบ้านค่อนข้างขาดแคลนบริษัท KTGS จึงร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยา วัดศรีเมืองมาง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

 

ในปี พ.ศ. 2561 KTGS รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ วัดศรีเมืองมาง จ.พะเยา

 

 

คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธีการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ วัดศรีเมืองมาง จ.พะเยา

 

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อปีพ.ศ. 2562

 

ไม่ใช่เพียงบริจาคทุนการศึกษา แต่เป็นการสร้างทางเลือกให้มีทางรอด

 

ความน่ากลัวของคำว่า “ขาดแคลน” ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินทอง ที่อยู่อาศัย การศึกษา หรือสิ่งอื่นๆ คงไม่มีใครอยากมีชีวิตแบบนั้น แต่เมื่อหากต้องพบเจอแล้วสิ่งเดียวที่ทำได้คือการเอาตัวรอดและพยายามก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งนั่นก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ “วัด” เป็นที่พึ่งสุดท้ายของพวกเขา

 

สามเณรที่ได้บวชเรียนศึกษาในโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาแห่งนี้ มีทั้งที่สมัครใจบวชเรียนเสมือนโรงเรียนทางเลือก และมีจำนวนไม่น้อยที่หวังพึ่งวัดเพื่อความอยู่รอดและช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคนในครอบครัว ซึ่งบ้างก็มาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทาง บ้างก็มาจากความลำบากยากแค้น บ้างก็มาจากชนเผ่าตะเข็บชายแดนหนีปัญหารุมเร้า อาทิยาเสพติด พ่อแม่หย่าล้าง หรือติดคุกจากการค้ายาเสพติด ล้วนหวังให้เส้นทางการบวชเรียนนี้จะได้พบเจอแสงสว่างของชีวิต

 

พระครูจันทวิริโยภาส, ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยา พร้อมตัวแทนสามเณรที่มาจากชนเผ่าม้ง ไทลื้อ และที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท KTGS ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน ทำให้ทราบประวัติและความตั้งใจในความพยายามก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เยาวชนในชุมชนได้มีการศึกษาจากการบวชภายใต้พระพุทธศาสนา หนึ่งในบทสัมภาษณ์ของ พระฐิติภัทร ปัญญารัศมิ์ลีสกุล ที่ได้รับโอกาสจากการบวชเรียนสามเณรเพื่อต้องการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งมีความตั้งใจและประพฤติปฏิบัติดี จึงได้ขอทุนจากบริษัท KTGS และวัดศรีเมืองมาง เพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โดยมีความมุ่งมั่นเมื่อจบการศึกษาคณะครุศาสตร์ (การสอนภาษาไทย) ตั้งใจที่จะเป็นอาจารย์สอนให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมสืบต่อไป และสิ่งนี้ถือว่าเป็นศาสนทายาทที่นอกจากการปฏิบัติกิจทางพระพุทธศาสนาแล้วนั้นยังได้ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาความรู้ให้กับสามเณรสืบต่อไปอีกด้วย

 

 

 

มีคำพูดที่ว่า“ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ เป็นสิ่งสำคัญที่ชี้อนาคตได้” ซึ่งเห็นได้จริงจาก สามเณรรูปหนึ่งที่ตัดสินใจเดินทางลงมาจากตะเข็บชายแดน นอกจากความยากแค้นในการเป็นอยู่ของชนเผ่าที่ไม่มีสัญชาติไทย ปัจจุบันมีเพียงบัตรประจำตัวบุคคลเท่านั้น อีกทั้งบริเวณที่อยู่อาศัยนั้นมีปัญหายาเสพติดรุมเร้า แต่ด้วยความโชคดีได้รับคำแนะนำจากอดีตครูที่เคยสอนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ให้มาบวชเรียนที่นี่นับว่าเป็นการตัดสินใจเดินทางต่างถิ่น ซึ่งนอกจากจะได้เรียนหนังสือยังได้ปฏิบัติกิจอยู่ในบวรพระพุทธศาสนา อีกทั้งได้แบ่งเบาภาระให้กับแม่ด้วยการส่งเงินบางส่วนที่ได้เก็บออมจากปัจจัยที่ได้รับกิจนิมนต์อีกด้วย

 

สุดท้ายนี้ แอดมินคิดว่า ทุกคนไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่ที่เรามีคือหนึ่งสมองและสองมือนั้นสามารถสร้างสิ่งต่างๆ ได้มากมาย ความใฝ่ดี ความเพียรพยายามนั้นจะพาไปสู่จุดหมาย แต่นอกจากการขับเคลื่อนด้วยแรงตัวเองแล้ว ตัวช่วยเสริมนั้นเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสและแบ่งเบาภาระได้ด้วยเช่นกัน เหมือนกับที่ KTGS เลือกทอดกฐินสามัคคีเป็น “ผู้ให้”ต่อสายป่านให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ป่าแขมวิทยา จ. พะเยา ที่อยู่ภายใต้วัดศรีเมืองมาง ได้เป็นแหล่งทางเลือกและแหล่งทางรอดให้กับชุมชน สังคมต่อไป