ข่าวสาร

ขายทอดตลาด รถยนต์และรถยนต์นิรภัยใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 30 คัน

ด้วย บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด […]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร

KTGS รับรางวัลเกียรติคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2566

คุณธีรสุต สิมะเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริห […]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร

ขอเชิญชวนผู้ค้าที่สนใจ สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้า KTGS

ด้วยบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ห […]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร

KTGS มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2565

“ขอแสดงความยินดีกับคนในครอบครัว KTGS ที่ผู้ปกครองและหนู […]

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

KTBGS ชื่นชมคนทำดี

1 2 3

ติดตามอ่านบทความ

เกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน การงาน และการวางแผน
อ่านบทความทั้งหมด